Regulaminy


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Informacje ogólne.
    Operatorem Serwisu www.legaltax.pl jest ITBCG, NIP 839-247-34-00, zwana dalej Operatorem.
    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
        Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
        Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
        Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
        Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.
        Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.

2. Informacje w formularzach.
    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
    Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
    Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) , lub też podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. [
dalej]

 

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.legaltax.pl.
2. Legaltax.pl stanowi ogólnopolską platformę ogłoszeń, która umożliwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zleceniodawców w celu zawarcia z nimi umów z zakresu następujących dziedzin – prawa, podatków oraz finansów

3. Administratorem serwisu Legaltax.pl jest ITBCG, NIP 839-247-34-00
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Legaltax.pl zgodnie z Regulaminem, integralnymi częściami Regulaminu oraz powszechnie bowiązującymi przepisami prawa.
5. W celu korzystania z serwisu Legaltax.pl należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go. Akceptacja następuje poprzez rozpoczęcie orzystania z Serwisu.
6. Użytkownik ma możliwość nieskrępowanego dostępu do treści Regulaminu, może go pozyskiwać, przechowywać i odtwarzać
. [dalej]

 

 

CENNIK

 

1. Doradcy:

 

- Rejestracja

 

 

 0 zł
- Konto pasywne

umożliwia przeglądanie zapytań ze strony Klientów

 

 0 zł 
- Konto standardowe   

umożliwia otrzymywanie powiadomień o zapytaniach

złożonych przez Klientów (Pytający) po 24h 

oraz możliwość złożenia oferty

 

 100 zł+VAT/rok
- Konto rozszerzone

umożliwia otrzymywanie natychmiastowych 

powiadomień o zapytaniach złożonych przez Klientów

(Pytający) oraz możliwość złożenia oferty

 300 zł+VAT/rok

 

 

 

    

 

 

 

 

2. Pytający:

 

Rejestracja (opcjonalna)

 

 0 zł

Prowizja z tytułu wystawienia zapytania

 

 0 zł